Innspill til en eksportsatsing på design- og ferdigvareindustrien

Nærings- og fiskeridepartementet mottok i juli et innspill fra Nasjonalt eksportråd på en nasjonal eksportsatsing på design- og ferdigvareindustrien. Forslaget ligger nå til behandling i departementet.

I tråd med Nasjonalt eksportråds anbefaling, annonserte næringsministeren 25. april at at design- og ferdigvareindustrien skal være en av de neste prioriterte eksportsatsingene. Dette er en næring som eksporterer for over 60 mrd. kr i året, noe som utgjør 6 % av norsk eksport, og står for omtrent 45 000 arbeidsplasser rundt om i hele Norge. En satsing på denne næringen vil ikke bare øke eksporten, men også føre til ytterligere arbeidsplasser i Norge.

Norsk design- og ferdigvareindustri er langt fremme innen bærekraft, sirkulærøkonomi og bruk av råvarer av god kvalitet. Sammen med ny teknologi gjør dette til at den norske designindustrien kan sette internasjonal standard for kvalitet, varighet og mulighet for gjenbruk.

Les innspillet fra Nasjonalt eksportråd på en eksportsatsing på design- og ferdigvareindustrien her.