Eksportsatsing på design- og ferdigvare

I løpet av vinteren 2023 har Nasjonalt eksportråd arbeidet med å velge ut hvilke sektorer som skal bli de nye satsingsområdene i regjeringens eksportreform Hele Norge eksporterer. I den forbindelse, gjennomførte de en større innspillsrunde med over 60 innspill til sektorsatsinger inkl. innspill innen design- og ferdigvare, reiseliv, IKT, lavutslippsløsninger og helseteknologi.

I tråd med Nasjonalt eksportråds anbefaling, annonserte næringsministeren 25. april at at design- og ferdigvareindustrien skal være en av de neste prioriterte eksportsatsingene. Dette er en næring som eksporterer for over 60 mrd. kr i året, noe som utgjør 6 % av norsk eksport, og står for omtrent 45 000 arbeidsplasser rundt om i hele Norge. En satsing på denne næringen vil ikke bare øke eksporten, men også føre til ytterligere arbeidsplasser i Norge.

Norsk design- og ferdigvareindustri er langt fremme innen bærekraft, sirkulærøkonomi og bruk av råvarer av god kvalitet. Sammen med ny teknologi gjør dette til at den norske designindustrien kan sette internasjonal standard for kvalitet, varighet og mulighet for gjenbruk.