Forslag til nasjonal eksportsatsing på helseindustrien

Den 30. oktober 2023 sendte Nasjonalt eksportråd sine anbefalinger til en nasjonal eksportsatsing for helseindustrien til næringsminister Jan Christian Vestre.

Det er et betydelig potensial for vekst, verdiskaping og eksport i et stort og voksende globalt helsemarked, og gjennom den norske helsesektoren som et viktig referansemarked.

Nasjonalt eksportråd anbefaler derfor et eksportmål for helseindustrien på 50 mrd. kroner innen 2030, opp fra 22 mrd. kroner i 2021 (+ 127 %). Basert på produksjon i Norge vil den mulige positive effekten på nasjonal verdiskaping være stort.

–  De foreslåtte tiltakene er en kraftsamling for operasjonalisering av eksportoppdrag for helseindustrien. Tiltakene vil bidra til å øke utbyttet av den offentlige investeringen i helse, fjerne dagens flaskehalser for industrialisering og skalering i verdikjedene og til å tiltrekke oss kompetanse, investering og etablering til Norge. Tiltakene inviterer også helsetjenesten til å ta medansvar for innovasjonsoppdraget ved å være aktiv innovasjonspartner og innkjøper, sier Kathrine Myhre, nestleder i Nasjonalt eksportråd og leder i styringskomitéen for helsesatsingen.

Les hele forslaget her.