Hva er Hele Norge eksporterer?

Hele Norge eksporterer er en eksportreform hvor myndighetene, næringslivet og virkemiddelapparatet skal forene krefter for å gjøre offensive fremstøt i utlandet.

Satsingen ble lansert 10. mars 2022 av næringsminister Jan Christian Vestre og inneholder flere tiltak med mål om å øke eksporten utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030.

Hva gjør regjeringen?

Nett-TV: Her presenteres «Hele Norge eksporterer»