Kom med dine innspill

Hvordan kan vi få til å øke eksporten utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030?