Prosjektstyret for havvind

Fra venstre: Ole Andreas Austevoll, Knut Erik Steen, Ingunn Kalve, Øyvind Vigeland, Sille Grjotheim (leder), Elisabeth Heuch-Olbjørn, Gunnar Birkeland.

Eksportreformen Hele Norge eksporterer er i gang med arbeidet med å øke norsk eksport av havvind. Startskuddet gikk da prosjektstyret hadde sitt første møte fredag 17. november.

Sille Grjotheim fra DNV leder styret som er bredt sammensatt av personer med lang erfaring innen havvind, maritim sektor og leverandørindustri. Partene i arbeidslivet er også representert i styret, mens Nærings- og fiskeridepartementet og Nasjonalt eksportråd har en observatør hver. Innovasjon Norge er sekretariat for prosjektstyret.

– Her må næringslivet og det offentlige dra sammen. Jeg er utrolig glad for at eksport-landslaget for havvind nå er etablert og at Innovasjon Norge så tydelig har tatt ballen som leder for eksportsatsingen, sier prosjektstyrets leder Sille Grjotheim.

Prosjektstyrets oppgave er å følge opp tiltakene næringsministeren har vedtatt for å øke eksporten av havvind. Tiltakene er basert på forslag fra Nasjonalt eksportråd. Prosjektstyret skal stå for gjennomføringen av eksportsatsingen på havvind, ivareta ulike interessenter i satsingen og sørge for at satsingen er relevant for næringslivet. Prosjektstyret er en del av modellen til regjeringens eksportreform Hele Norge eksporterer.

Reformen er en av regjeringens hovedsatsinger for å nå målet om å øke norsk eksport utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030, og samtidig kutte de samlede klimagassutslippene med minst 55 prosent.

Prosjektstyrets medlemmer
– Sille Grjotheim (DNV) (leder)
– Gunnar Birkeland (Source Galileo)
– Ingunn Kalve (Subsea7)
– Øyvind Vigeland (Aibel)
– Elisabeth Heuch-Olbjørn (ABB)
– Knut Erik Steen (NHO)
– Ole Andreas Austevoll (LO)