Reiseliv blir neste nasjonale eksportsatsing

Torsdag 7. september annonserte næringsministeren at reiseliv blir den femte eksportsatsingen i regjeringens eksportreform Hele Norge eksporterer. Satsingen skal bidra til økt eksport og bidra til en mer konkurransedyktig reiselivsnæring som både er mer bærekraftig og lønnsom.

– Reiseliv er Norges femte største eksportnæring. Det er økt etterspørsel etter bærekraftige reisemål og autentiske opplevelser. Norge kan bli en verdensledende destinasjon for bærekraftig turisme. Fra regjeringens side ønsker vi å bidra til å utvikle en mer konkurransedyktig og lønnsom reiselivsnæring, som skaper helårs arbeidsplasser over hele landet, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Reiselivsnæringen omsatte for totalt 206 milliarder kroner før 2019, hvorav eksportbidraget var på hele 38 milliarder kroner. Dette gjør reiseliv til Norges femte største eksportnæring etter olje/gass, maritim, sjømat og prosessindustri.

Skal skape en mer konkurransedyktig og bærekraftig næring

Norges internasjonale posisjon i reiselivet har blitt styrket de senere årene, og norske reiselivsdestinasjoner har fått god internasjonal oppmerksomhet. Den norske reiselivsnæringen har derfor gode muligheter til å ta internasjonale markedsandeler fremover. Dette skyldes økende etterspørsel etter natur- og kulturbasert opplevelsesturisme som tilbys i Norge, og fordi norsk reiseliv har jobbet målrettet for å øke kvalitetsnivået. Det gir et godt utgangspunkt for satsingen.

– Norge har storslått natur og kan tilby et mangfold av kulturminner og autentiske opplevelser. Vi har restauranter i verdensklasse. Dette skaper interesse i utlandet. Når vi nå satser på å få til en mer bærekraftig og lønnsom næring, kan Norge bli et foregangsland for grønn og bærekraftig turisme, sier Vestre.  

Nasjonalt eksportråd har anbefalt at den foreslåtte eksportsatsingen bør ta for seg «highend»-segmentet (kjøpesterke turister) og sesongutjevning av tilbud/arbeidsplasser. Dette er i tråd med premisset i den nasjonale reiselivsstrategien fra 2021, om at markedsutviklingen må rettes mot målgrupper med høy økonomisk verdi og lavt klimaavtrykk.

Nasjonalt eksportråd vil nå starte oppgaven med å utvikle forslaget til eksportsatsing innen reiseliv. Satsningen følges opp og videreutvikles i tett samarbeid med næringslivet.