«Made in Norway»

Næringsminister Jan Christian Vestre lanserte 15. januar 2024 en nasjonal merkeordning for bærekraftige norske produkter og løsninger.

– Jeg er svært stolt og glad for at vi nå kan presentere Made in Norway, vår nye nasjonale merkeordning for bærekraftige norske produkter og løsninger. Merket skal bidra til at flere norske virksomheter lykkes i internasjonale markeder, og er et av flere tiltak i reformen Hele Norge eksporterer, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Made in Norway vil være et beskyttet varemerke for norske produkter som eksporteres til utlandet. Det skal være et kvalitetsmerke for norske produkter og gi økt betalingsvilje for disse.

– Norske bedrifter har svært gode produkter og løsninger, men nordmenn er ikke alltid like gode til å selge disse gode produktene og løsningene. I mange internasjonale markeder vil det kunne ha stor verdi for en bedrift eller et produkt å tydelig kunne kobles til Norge, sier næringsministeren.

Etterspurt av næringslivet

Flere land har egne nasjonale opphavsmerker. Norsk næringsliv har etterspurt en ordning tilsvarende Made in Norway.

Resultatet som nå lanseres, er utviklet og tilpasset etter dybdeintervjuer og kvantitative tester med 200 norske bedrifter på tvers av sektorer.

– Nå skal flere norske virksomheter få tilgang til gode verktøy som de kan bruke for å hevde seg i et tøft internasjonalt marked. Vi legger til rette for at hele Norge kan eksportere mer, sier Vestre.

Norges Handelshøyskole, BI og Høgskulen på Vestlandet og andre aktører har vært tett involvert i utformingen. I tillegg til UD og Patentstyret. Det er Innovasjon Norge som skal forvalte ordningen for å sikre merkets bransjenøytralitet, og skape tillit til merket i befolkningen og i markedet. Merket representerer dermed uavhengige fellesverdier.

Bærekraftige løsninger

– Jeg håper at opphavsmerket vil bidra til at norske bedrifter forstår verdien av å bruke Norge og positive egenskaper knyttet til Norge i sin egen merkevarebygging og historiefortelling. Ved å gjøre det blir de en del av landslaget som bidrar til å posisjonere Norge. Det gjør at de også kan få en høyere pris for sine norske produkter og løsninger i internasjonale markeder, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

Ute i verden forbindes Norge ofte med ansvarlighet, bærekraft, ren luft og vakker natur. Dette er fortrinn norske bedrifter kan ta i bruk i sin markedsføring når de godkjennes for å ta i bruk det nye merket.  

Bedrifter som vil benytte seg av merket må kunne vise at en vesentlig del av produktet eller løsningen er produsert i Norge, har en plass i nullutslippssamfunnet, bidrar til minst ett av FNs bærekraftsmål, og ikke er til skade på noen av EUs seks miljømål.

Fakta om merkeordningen Made in Norway

Om Hele Norge eksporterer