Eksportsatsing på helsenæringen

Den 9. februar lanserte næringsministeren og helse- og omsorgsministeren 15 tiltak som skal bidra til å doble eksportinntektene for helsenæringen innen 2030. Satsingen på helsenæringen ble foreslått av Nasjonalt eksportråd, og er den tredje satsingen i eksportreformen Hele Norge eksporterer.

– Vi har fantastiske og innovative bedrifter innen helsenæringen. Vi har store muligheter for å ta en enda større posisjon innenfor det voksende globale markedet. Med regjeringens målrettede satsing vi vil legge til rette for at norske bedrifter kan øke sin eksport. Det vil igjen kunne skape flere lønnsomme arbeidsplasser i denne viktige næringen.

Næringsminister Jan Christian Vestre

Målene for helsesatsingen er ambisiøse og kommer fra næringslivet selv, gjennom et forslag fra Nasjonalt eksportråd. Ambisjonen er å øke eksportinntektene fra 22 milliarder kroner i 2021, til 50 milliarder kroner i 2030.

– Vi vil bidra til at helsenæringen blir en god og viktig eksportsatsing. Regjeringen ønsker en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste som skal holde høy kvalitet, og da trenger vi et godt samarbeid med leverandørmarkedet. Mange av utfordringene vi har i vår felles helsetjeneste, ser vi også ute i verden. Bedrifter som kan utvikle teknologi som gjør at folk kan mestre sykdom og alderdom, som gir bedre bruk av helsepersonellets tid eller bidrar til beredskapen vår, kan nå store markeder.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Stort globalt marked

Helsenæringen eksporterte for 22 milliarder kroner i 2021, hvorav 70 prosent gikk til USA og Canada. Norden, Europa og Asia er også viktige markeder.

– Det globale markedet for helsenæring er enormt, og det er et potensial for å øke eksporten enda mer. De 15 konkrete tiltakene vi i dag presenterer skal bidra til et godt offentlig-privat samarbeid og at næringen kan ta ut hele sitt potensiale, sier Vestre.

En storsatsing

Hurdalsplattformen har som mål å øke norsk eksport utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030, og samtidig kutte de samlede klimagassutslippene med minst 55 prosent. For å nå eksportmålet har regjeringen lansert eksportreformen «Hele Norge eksporterer», en storsatsing hvor myndighetene, næringslivet og virkemiddelapparatet forener krefter for å gjøre offensive fremstøt i utlandet.

Satsingen på helseeksport har en bevilgning på 20 millioner kroner i 2024. Regjeringen vil at denne satsingen skal bidra til å styrke den norske helsenæringen internasjonalt, og sørge for økt synlighet for norske løsninger. Det skal blant annet utarbeides en markedsføringsstrategi og tiltak for merkevarebygging. Innovasjon Norge får i oppgave å følge opp tiltakene i satsingen.

Eksportsatsingen på helseindustri er et offentlig-privat samarbeid, med bidrag både fra staten og fra næringslivet. Satsingen vil også følges opp og videreutvikles i samarbeid med næringslivet.

15 tiltak for økt helseeksport

 1. Felles eksportfremstøt til viktige markeder i Europa, Nord-Amerika og Asia
 2. Mobilisere Team Norway for å bidra til økt helseeksport
 3. Bunting av digitale produkter
 4. Egen markedsføringsstrategi for helsenæringen
 5. Felles profilering og merkevarebygging for helsenæringen
 6. Styrking av Invest in Norway for å få flere helseinvesteringer til Norge
 7. Ta initiativ til å få helsenæringen inn i det nordiske industripartnerskapet
 8. Videreutvikle helseteknologiordningen for å akselerere innføringen av nye løsninger
 9. Videreutvikle NorTrials – et partnerskap mellom helseforetakene og næringslivet
 10. Etablere veiledningstjeneste for kommuner og leverandører
 11. Tydelige føringer om samarbeid mellom helseforetak og næringsliv
 12. Harmonisering av standarder, blant annet med EU
 13. Følge opp Veikart for helsenæringen og ha nær interaksjon med næringen
 14. Satsingen ledes av et prosjektstyre bestående av representanter for helsenæringen
 15. Måling av helsenæringens eksportutvikling og effekt av satsingen

Les forslaget fra Nasjonalt eksportråd her