Eksportsatsing på vareproduksjon og design

Fra høyre: Håkon Haugli (Innovasjon Norge), Emma Østerbø (NCE Manufacturing), næringsminister Jan Christian Vestre, Olav Tronrud (Tronrud Engineering), Egil Sundet (Designindustrien og Teko bransjeforening), Sonja Djønne (Heymat) og Arild Moss (Nasjonalt eksportråd)

Vareproduksjon og design er den nye nasjonale eksportsatsingen under regjeringens reform Hele Norge eksporterer. Det er allerede lansert tilsvarende satsninger på havvind, maritim industri og helsenæring, og før sommeren lanseres eksportsatsningen innen reiseliv.

Målet med Hele Norge eksporterer å øke den verdiskapende eksporten fra Norge og bidra til å gi norsk økonomi flere bein å stå på.

Næringsminister Jan Christian Vestre presenterte i dag syv tiltak som skal bidra til å gi norsk vareproduksjon og design et løft på det internasjonale markedet.

– Tiltakene skal gjøre det lettere for norske bedrifter å utmerke seg internasjonalt. Ambisjonene for eksportsatsingen er høye, og de speiler næringslivets egne mål. Det er ingenting som tilsier at norske bedrifter ikke skal være best i klassen, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

En mangfoldig næring i vekst

Norsk vareproduksjon og design er alt fra vinglass, peiser, tekstiler, møbler og fritids- og sportsutstyr for konsumenter, til maskiner, 3D-printere, bilstøtfangere og komposittprodukter. Næringen produserer også deler til forsvarsindustri, maritime og marine næringer og fornybar energiproduksjon. Samt avanserte komponenter og høyteknologiske løsninger som inngår i andre industriprodukter.

I følge Menon Economics eksporterer bedrifter innen vareproduksjon og design for 77 milliarder kroner. Det jobber over 60 000 mennesker i næringen fordelt på mange tusen bedrifter over hele landet.

– Dette er virksomheter som allerede eksporterer mye. Samtidig peker Nasjonalt eksportråd på at mulighetene er betydelig større, og at mange flere små og mellomstore bedrifter har potensial til å konkurrere på verdensmarkedet. Eksportsatsingen på vareproduksjon og design handler om å gjøre felles fremstøt for å løfte frem norske produkter, tjenester, bedrifter og kompetanse internasjonalt, sier Vestre. 

Stort globalt marked

Vareproduksjon- og designbedrifter skiller seg fra de andre eksportnæringene i Norge der tilgang på naturressurser er et viktig grunnlag for konkurranseevnen.

– Felles for bedriftene i denne satsingen er at de kombinerer avansert teknologi med innovativ produktutvikling og høy kompetanse blant sine ansatte. Det gjør at næringen hevder seg i global konkurranse og i et marked som er i vekst, sier Vestre.  Eksportsatsingen for vareproduksjon og design er en del av regjeringens eksportreform Hele Norge eksporterer. Dette er en oppfølging av ambisjonen i Hurdalsplattformen om å øke eksporten utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030. Samtidig skal de samlede klimagassutslippene kuttes med minst 55 prosent innen 2030.

– Design- og industrikompetanse om reparasjon, reproduksjon og gjenbruk blir stadig viktigere for å oppnå klima- og naturmålene vi har satt oss. Mange av bedriftene er allerede internasjonalt kjent for kvalitet og bærekraft, og det ligger store muligheter i å utvikle enda flere sirkulære løsninger utviklet og produsert i Norge, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Offentlig-privat samarbeid

Det bevilges 20 millioner kroner til Innovasjon Norge i 2024 for å gjennomføre satsningen. Hele Norge eksporterer er et offentlig-privat samarbeid med bidrag fra både staten og næringslivet. Satsningene vil følges opp og videreutvikles i tett samarbeid med næringslivet og partene i arbeidslivet.

Regjeringen har lansert 7 tiltak for å øke eksporten fra vareproduksjon og design:

  1. Styrket internasjonal tilstedeværelse
  2. Eksportfremstøt i relevante markeder
  3. Etablere eksportprogram for bedrifter innen vareproduksjon og design
  4. Etablere utviklingsprogram i strategisk posisjonering og merkevarearbeid
  5. Benytte Team Norway og relevante utenriksstasjoner til å fremme norsk vareproduksjon og design
  6. Etablere et prosjektstyre for satsingen bestående av representanter fra næringslivet.
  7. Måle næringens verdiskaping, eksport og effekt av satsingen.

Om Hele Norge eksporterer