Innspill til en eksportsatsing på reiseliv

Nærings- og fiskeridepartementet mottok i april et innspill fra Nasjonalt eksportråd på en nasjonal eksportsatsing på reiselivsnæringen. Forslaget ligger nå til behandling i departementet.

I tråd med Nasjonalt eksportråds anbefaling, annonserte tidligere næringsminister, Jan Christian Vestre, 7. september 2023 at reiseliv skulle være en av de neste prioriterte eksportsatsingene. Dette er en næring som omsatte for totalt 206 milliarder kroner før 2019, hvorav eksportbidraget var på hele 38 milliarder kroner. Dette gjør reiseliv til Norges femte største eksportnæring etter olje/gass, maritim, sjømat og prosessindustri. En satsing på denne næringen vil ikke bare øke eksporten, men også føre til ytterligere arbeidsplasser i Norge.

Les innspillet fra Nasjonalt eksportråd på en eksportsatsing på reiseliv.