Kategori: Nyheter

Innspill til en eksportsatsing på reiseliv

Nærings- og fiskeridepartementet mottok i april et innspill fra Nasjonalt eksportråd på en nasjonal eksportsatsing på reiselivsnæringen. Forslaget ligger nå til behandling i departementet. I tråd med Nasjonalt eksportråds anbefaling, annonserte tidligere næringsminister, Jan Christian Vestre, 7. september 2023 at reiseliv skulle være en av de neste prioriterte eksportsatsingene. Dette er en næring som omsatte…

Eksportsatsing på vareproduksjon og design

Vareproduksjon og design er den nye nasjonale eksportsatsingen under regjeringens reform Hele Norge eksporterer. Det er allerede lansert tilsvarende satsninger på havvind, maritim industri og helsenæring, og før sommeren lanseres eksportsatsningen innen reiseliv. Målet med Hele Norge eksporterer å øke den verdiskapende eksporten fra Norge og bidra til å gi norsk økonomi flere bein å…

Eksportsatsing på helsenæringen

Den 9. februar lanserte næringsministeren og helse- og omsorgsministeren 15 tiltak som skal bidra til å doble eksportinntektene for helsenæringen innen 2030. Satsingen på helsenæringen ble foreslått av Nasjonalt eksportråd, og er den tredje satsingen i eksportreformen Hele Norge eksporterer. – Vi har fantastiske og innovative bedrifter innen helsenæringen. Vi har store muligheter for å…

«Made in Norway»

Næringsminister Jan Christian Vestre lanserte 15. januar 2024 en nasjonal merkeordning for bærekraftige norske produkter og løsninger. – Jeg er svært stolt og glad for at vi nå kan presentere Made in Norway, vår nye nasjonale merkeordning for bærekraftige norske produkter og løsninger. Merket skal bidra til at flere norske virksomheter lykkes i internasjonale markeder,…

Om Nasjonalt eksportråd

Nasjonalt eksportråd skal gi råd og innspill til næringsministeren om eksport og eksportarbeidet med mål om å øke norsk eksport utenom olje og gass med 50 pst innen 2030. Nasjonalt eksportråd skal foreslå større nasjonale eksportfremmesatsinger og identifisere prioriterte markeder for disse satsingene. Nasjonalt eksportråd skal også gi råd om eksport og eksportarbeidet inkl. næringspolitikk…

Prosjektstyret for havvind

Eksportreformen Hele Norge eksporterer er i gang med arbeidet med å øke norsk eksport av havvind. Startskuddet gikk da prosjektstyret hadde sitt første møte fredag 17. november. Sille Grjotheim fra DNV leder styret som er bredt sammensatt av personer med lang erfaring innen havvind, maritim sektor og leverandørindustri. Partene i arbeidslivet er også representert i…

Reiseliv blir neste nasjonale eksportsatsing

Torsdag 7. september annonserte næringsministeren at reiseliv blir den femte eksportsatsingen i regjeringens eksportreform Hele Norge eksporterer. Satsingen skal bidra til økt eksport og bidra til en mer konkurransedyktig reiselivsnæring som både er mer bærekraftig og lønnsom. – Reiseliv er Norges femte største eksportnæring. Det er økt etterspørsel etter bærekraftige reisemål og autentiske opplevelser. Norge…

Innspill til en eksportsatsing på design- og ferdigvareindustrien

Nærings- og fiskeridepartementet mottok i juli et innspill fra Nasjonalt eksportråd på en nasjonal eksportsatsing på design- og ferdigvareindustrien. Forslaget ligger nå til behandling i departementet. I tråd med Nasjonalt eksportråds anbefaling, annonserte næringsministeren 25. april at at design- og ferdigvareindustrien skal være en av de neste prioriterte eksportsatsingene. Dette er en næring som eksporterer…

Storsatsing på norsk maritim eksport

Tirsdag 2. mai lanserte fiskeri- og havministeren og næringsministeren den andre eksportsatsingen i regjeringens eksportreform Hele Norge eksporterer. Satsingen består av ti tiltak, og er et offentlig-privat samarbeid som skal bidra til å øke eksportinntektene for skipsverft, utstyrs- og tjenesteprodusentene med 51 pst. innen 2030. Store ambisjoner Regjeringen har som mål om å øke norsk…

Eksportsatsing på havvind

Torsdag 1. desember 2022 ble den første eksportsatsingen i regjeringens eksportreform Hele Norge eksporterer lansert. Satsingen er et offentlig-privat samarbeid og skal bidra til at norske aktører kan ta større andeler på det globale havvindmarkedet. – Norge skal bli en verdensledende havvindaktør. Vi har teknologi og kompetanse fra maritim næring og olje- og gassnæringen. Samtidig…