Innspill fra Nasjonalt eksportråd til en maritim eksportsatsing

Nasjonalt eksportråd har sendt Nærings- og fiskeridepartementet et forslag til en nasjonal eksportsatsing på mer og grønnere maritim eksport. Innspillet fra Nasjonalt eksportråd om en maritim satsing er nå til behandling i Nærings- og fiskeridepartementet. Næringsministeren tar sikte på å presentere den maritime eksportsatsningen i løpet av april 2023.

Les forslaget fra Nasjonalt eksportråd: «Mer og grønnere maritim eksport» her.

Bakgrunn

Regjeringen har gjennom eksportreformen Hele Norge eksporterer etablert en ny modell for arbeidet med større strategiske eksportfremmesatsinger. Det er etablert et Nasjonalt eksportråd som består av representanter for næringslivet og partene i arbeidslivet, som både skal gi innspill til større eksportfremmesatsinger og gi regjeringen råd om strategisk innretning på eksportarbeidet.

Den første eksportsatsingen på havvind ble lansert 1. desember 2022, basert på innspill fra Nasjonalt eksportråd. Innspillet fra Nasjonalt eksportråd om en maritim satsing er nå til behandling i Nærings- og fiskeridepartementet. Nærings- og fiskeridepartementet vil komme tilbake til hvordan rådene og innspillene skal følges opp.