Forside

Sammen skal vi øke eksporten utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030!

Nett-TV: Her presenteres «Hele Norge eksporterer»