Forside

Sammen skal vi øke eksporten utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030

I 2022 lanserte regjeringen reformen Hele Norge eksporterer, hvor myndighetene, næringslivet og partene i arbeidslivet samarbeider om å nå eksportmålet gjennom en styrking og effektivisering av arbeidet med eksport, og ved å skape en felles eksportkultur hvor alle bidrar aktivt til å nå eksportmålet.

I denne publikasjonen gir vi en oversikt over status for Hele Norge eksporterer etter to år.

Siste nytt