Valg av nye nasjonale eksportsatsinger

For å gi Nasjonalt eksportråd et godt beslutningsgrunnlag for å anbefale nye eksportsatsinger har det vært to parallelle prosesser.

En åpen innspillsrunde, hvor næringen ble invitert til å sende inn sine innspill, ble avsluttet 1. desember i fjor og resulterte i 31 bransjeinnspill. I tillegg har NFD på vegne av rådet, arrangert en offentlig anbudskonkurranse og tildelt Menon Economics et to-delt utredningsoppdrag for å identifiserer 5 til 10 mulige eksportsektorer.

Basert på utfallet av disse to prosessene, kommer Nasjonalt eksportråd til å legge frem sine anbefalinger til næringsministeren i løpet av våren.